Menu
Kołobrzescy Pionierzy
Kołobrzescy Pionierzy
Previous Next Play Pause

List do Biskupa Edwarda Dajczaka

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Dajczak
Ordynariusz Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej
ul. Kardynała Wyszyńskiego 25 | 75-062 Koszalin

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klubu Pioniera Miasta Kołobrzeg i rodzin pierwszych powojennych mieszkańców naszego grodu nad Parsętą pragnę poinformować Księdza Biskupa o podjętej przez nasze środowisko decyzji dot. postawy ks..Piotra Zielińskiego - dyrektora Domu Księży Emerytów i rektora kościoła rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 25.

Pragnę przypomnieć, że na początku czerwca wystosowaliśmy do Księdza Biskupa list w którym opisaliśmy postępowanie ks. Piotra Zielińskiego a tym samym potraktowanie nas podczas odsłonięcia i poświęcenia wspólnej pamiątkowej Tablicy, której byłam pomysłodawcą. Tablica wspólna i razem finansowana miała być widocznym znakiem i hołdem złożonym przez kołobrzeżan Pionierom, którzy odbudowywali nie tylko ze zgliszcz i ruin zniszczone miasto ale także wiarę katolicką.

Napis: Pionierom Kolobrzegu, Księżom i Siostrom Felicjankom, Dla Których Ten Kościół Stał Się Miejscem Modlitwy i Tworzenia Polskości Po 1945 Roku. Kontynuatorzy Tej Drogi Dzień Pioniera 31 Maja 2018 r. Publiczne odsunięcie przez ks. Piotra Zielińskiego naszych reprezentantów, pionierów od ceremonii odsłonięcia tak ważnej dla nas Tablicy zostało odebrane, nie tylko przez nas, ale rodziny pionierskie, darczyńców, kołobrzeżan, jako poniżenie i upokorzenie najstarszego pokolenia mieszkańców. Przy odsłonięciu i poświęceniu nawet nie odczytano pierwszych słów: PIONIEROM KOŁOBRZEGU.

Nie będziemy tutaj jeszcze raz przypominać tego jak zachował się ksiądz Piotr Zieliński, ufamy, że ks. Biskup zna sprawę i podziela pogląd, że zostaliśmy nader wszystko bardzo brzydko potraktowani. W piśmie do księdza Piotra Zielińskiego poprosiliśmy o publiczne przeproszenie Kołobrzeskich Pionierów - - publiczne, przez co rozumiemy wydanie oświadczenia przepraszającego, które otrzymałyby koło brzeskie media, ponieważ mój list - także otrzymały lokalne media. Zamiast tego otrzymałam od księdza w miesiącu lipcu oświadczenie, które trudno uznać było za formalne publiczne przeprosiny Członków Klubu Pionierów i ich rodzin.

Prywatne tłumaczenia księdza P. Zielińskiego, że całe zajście podczas uroczystości pod Tablicą Pamiątkowa było wynikiem jego tremy, niedoskonałości, nas po prostu nie przekonują. Dalece jesteśmy od tego, by dążyć do upokorzenia księdza z którym do tego momentu współpraca układała się bardzo sympatycznie. Po prostu chcemy odrobinę szacunku z którego zostaliśmy przez księdza P. Zielińskiego odarci.

Ksiądz Piotr Zieliński pewnie przedstawi Księdzu Biskupowi swoje zdanie w tej sprawie. My chcielibyśmy dojść do porozumienia z księdzem Zielińskim, ale czekaliśmy na jego oświadczenie, które przesłałby do kołobrzeskich mediów. Tak się nie stało. Póżniej prywatna korespondencja między nami nie wnosiła nic istotnego do rozwiązania problemu. W związku z powyższym i mając na uwadze godność pamięci o Pionierach Kolobrzeskich podjeliśmy decyzje o zerwaniu jakiejkolwiek współpracy z księdzem Piotrem Zielińskim, który nie potrafił bądź nie chciał stanąć w Prawdzie wobec swego zachowania w dniu 31 maja br.

Z poważaniem
Przewodnicząca Klubu Kołobrzeskich Pionierów
Krystyna Gawlik

Do wiadomiości: Kolobrzeskie media
www.pionier.kolobrzeg.eu
Kołobrzeg, 29 sierpień 2018 r.

Polish Danish English German Norwegian Russian Swedish