Logo

Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera

W środę w sali Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia Klubu „Pioniera” oraz 35-lecia Chóru „Pioniera”. Były jubileuszowe przemówienia i życzenia, a także krótki koncert chórzystów.

Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu został powołany w 1979 r. w ramach uroczystości 35 rocznicy walk o Kołobrzeg. Pierwszym Przewodniczącym Klubu był Stefan Ważyński. Przez wiele lat Klub Pioniera był integralną częścią Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego. Klub został zarejestrowany 31 lipca 2003 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą: Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu. Przewodniczącą Klubu jest Pani Krystyna Gawlik. Członkami Klubu są mieszkańcy Kołobrzegu, którzy osiedlili się w Kołobrzegu po 1947 roku.

Celem Klubu jest krzewienie umiłowania miasta Kołobrzegu, jego osiągnięć, dorobku i perspektyw rozwojowych, organizowanie imprez o charakterze społeczno-oświatowym oraz współdziałanie z młodymi ludźmi dla pogłębienia i utrwalenia najszlachetniejszych idei związanych z Kołobrzegiem.

Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera
Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera
Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera
Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera
Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera
Jubileusz 40-lecia Klubu Pioniera

Klub Pioniera © WebDesign Q Tomasz Kolasa. All rights reserved.