Menu
Kołobrzescy Pionierzy
Kołobrzescy Pionierzy
Previous Next Play Pause

Historia powołania Klubu

Inicjatywa powstania Klubu Pioniera ma wielu ojców. Najogólniej można powiedzieć, że zrodziła się z potrzeby serca i wspólnoty dziejowej. Kiedy Kołobrzeg zaczął się szybko rozrastać i najstarsi mieszkańcy rozpłynęli się w nowej, wielotysięcznej społeczności miasta, coraz rzadziej spotykali się na ulicach, zatęsknili do rodzinnej atmosfery tamtych czasów: wzajemnego zrozumienia, solidarności, udzielania sobie pomocy - nie zważając na to kto jest kto, i skąd przybył. Rodziła się obawa, że te pionierskie lata w powojennym Kołobrzegu, już polskim Kołobrzegu, kiedy wszystko zaczynali od początku i wszystko było pierwsze ... odejdą razem z nimi w niepamięć ... Tylko często pozostawały wspomnienia w domowym zaciszu... Marzenia, silne marzenia o wspólnych spotkaniach i rozmowach, chęć ocalenia od zapomnienia od atmosfery pierwszych dni i lat wyzwolonego Kołobrzegu pchnęły najstarszych mieszkańców miasta do zintegrowania się.

Klub Pioniera miasta Kołobrzegu został powołany w 1979 r. po części oficjalnej na uroczystości 35 rocznicy walk o Kołobrzeg w ówczesnym kinie "Kalmar" - obecnie RCK. Pierwszym Przewodniczącym Klubu był Stefan Ważyński. Przez wiele lat Klub Pioniera był integralną częścią Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego. Połączenie to miało charakter formalnoprawny, w praktyce Klub Pioniera działał samodzielnie w oparciu, według własnego regulaminu. Pomoc, życzliwość i wsparcie okazywał Klubowi prezes KTSK Jacek Klimżyński i Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Hieronim Kroczyński. W muzeum mieliśmy swoją dokumentację, spotkania Zarządu i zebrania ogólne członków.

Od 31 lipca 2003 roku Klub Pioniera posiada osobowość prawną. Został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą: Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu. Po latach doczekał się własnej siedziby, 23 kwietnia 2003 roku Klub otrzymał z Urzędu Miasta klucze do pomieszczenia w staromiejskim ratuszu. To lokum w ratuszu było marzeniem pionierów, stało się rzeczywistością. W marcu 2014 r. Pionierzy obchodzić będą podwójny Jubileusz 35-lecia Klubu i 30-lecia Chóru"Pionier" - w czasie których pierwsi polscy mieszkańcy zintegrowali się z miastem, a kołobrzeżanie z Pionierami.

Polish Danish English German Norwegian Russian Swedish